LIFESTYLE COACHING

De meeste mensen weten van zichzelf wat ze moeten doen om gezonder te leven. ‘Ik zou minder moeten eten en meer bewegen’, we kennen het allemaal. Dit toepassen in ons dagelijks leven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We eten immers niet enkel om in leven te blijven; eten betekent veel meer dan dat . Ons eetgedrag bestaat uit gewoontes die samenhangen met onze gevoelens, gedachten, ons gezins- en werkleven. Als we ons gedrag voorgoed willen veranderen, moeten we daarom ook onze gedachten en emoties rond eten veranderen.

Op basis van oplossingsgerichte technieken helpt de therapeut, Anneleen, je om stap voor stap gezonde gewoontes te ontwikkelen en vol te houden. In deze gesprekken wordt er vooral gefocust op oplossingen omdat dit constructiever is dan het uitdiepen van tekorten en problemen.

Daarnaast wordt constant rekening gehouden met je persoonlijke situatie (zoals je gezin, je werk, je sociaal leven,…) wat het volhouden van de gewenste gewoonte vergemakkelijkt.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het vinden van de balans tussen de voedingsgroepen, portie-controle, bewust eten, emotioneel eten, time management, sociaal eten alsook de tijd vinden om te koken, meer te bewegen, andere activiteiten dan eten in te plannen, je gezin hierin te betrekken, je emotionele relatie met eten te veranderen….